عید نوروز مبارک
..:: موسسه فرهنگی هنری صدای آشنا تقدیم می کند<<مسابقه پیامکی عیدانه تا 22 فروردین تمدید شد ::...
شماره لینک
1
دعای تحویل سال و شروع
2
تبریک و معرفی مجله نوروزی عیدانه : ( گویندگان :حمید محمدی - محمد بهمن پور) -پیام نوروزی مدیرعامل آبفا
3
داستان - گزارش (نوید دانشور )- آهنگ البرز - تبریک بهار
4
نوروز ایرانی - پیام ( حمید محمدی ) - موسیقی - مسابقه
5
گزارش - موسیقی - داستان - گفتگو با کارشناس
6
مسابقه - موسیقی - مناطق دیدنی البرز - گزارش
7
آب مایه حیات - موسیقی - پیام - گفتگو
8
داستان - گفتگو با کارشناس - مسابقه
9
دید و بازدید نوروزی - موسیقی - داستان - گفتگو با کارشناس
10
سفرهای نورورزی - داستان - موسیقی - مسابقه - گفتگو با کارشناس
11
پیام - گزارش - موسیقی
12
گفتگوی خبری - موسیقی - داستان - گزارش
13
مسابقه - موسیقی - داستان - پیام
14
حرف آخر


موسسه صداي آشنا کتاب خدمات آشنا عوامل اجرایی برنامه تالار گفتمان بدّوح